Mu Việt - Khai Mở Máy Chủ Aruka - Full Item Webshop

Alpha Test 09h09' - 09/09/2013

Open Beta 10h00' - 14/09/2013

[1]Sever Aries [3]Sever vegra [2]Sever Heras

 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 NGOCNHI 250 361
  2 Iero 400 346
  3 kovip0choi 323 345
  4 BeBi 307 344
  5 MesutOzil 393 343
  6 1231231231 387 341
  7 Seven 400 340
  8 ZachSanhCu 251 340
  9 NhinBoA 400 339
  10 AnhQuyen 400 338
  STT Guild Thành viên Tổng Reset
  1 WeAreOne 40 12054
  2 Cloud9 38 8133
  3 HuynhDe 36 8259
  4 CaiBang 34 4291
  5 AnhEm36 32 4075
  6 TINHBAN 30 5093
  7 KINHTHE 29 5658
  8 Smile 25 5736
  9 TheLion 25 2708
  10 OneHiT 24 4593
Giờ diễn ra Hoạt động
0:00 - 24:00 Boss vàng tấn công
10:20' Và 20:10' Sự kiện Blue Event
09:05' Và 21:05' Sự kiện Sky Event
Thứ 7 và chủ nhật Sự kiện Happy Hour
10h15 và 14h15, chu nhat SummerEvent
24h xuất hiện một lần Boss Kundun và Medusa